Select Page


        
    
WYCHOWANIE FIZYCZNE - grupa tygodniowa
I rok (2017-2020)
praktyka asystencka w szkole podstawowej
dziennik należy oddać do 30 października 2018r.
 17.09.2018-28.09.2018  mgr G. Wachowski dziennik  formularz
II rok (2016-2019)
praktyka ciągła w szkole podstawowej
dziennik należy oddać do 30 listopada 2018r.
 17.09.2018-28.09.2018 dr A. Kosmol-Żok dziennik formularz
praktyka śróroczna w szkole podstawowej
dziennik należy oddać do 30 listopada 2018r.
01.10.2018-12.10.2018 dr A. Kosmol-Żok dziennik  formularz
III rok (2015-2018)
praktyka śródroczna w szkole podstawowej śródroczn V-VI sem.  mgr W. Galiński dziennik formularz
praktyka specjalizacyjna IT VI sem. fitness-mgr J. Toniarz
pływanie-dr M. Kunicki
piłka siatkowa-mgr W. Galiński
 dziennik  formularz
praktyka specjalizacyjna OB VI sem. dr D. Zwolińska  dziennik formularz
praktyka specjalizacyjna TPe VI sem.  mgr S. Pierchała  dziennik  formularz

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE - grupa weekendowa
nazwa praktyki realizacja opiekun do pobrania
I rok (2017-2020)
praktyka asystencka w szkole podstawowej  II-III sem.  mgr G. Wachowski  dziennik  formularz
II rok (2016-2019)
praktyka ciągła w szkole podstawowej V sem.  dr A. Kosmol-Żok dziennik  formularz
praktyka śródroczna w szkole podstawowej V sem.  dr A. Kosmol-Żok dziennik  formularz
III rok (2015-2018)
praktyka ciągła w szkole podstawowej V sem  mgr W. Galiński  dziennik  formularz
praktyka śróroczna w gimnazjum V sem.  dr A. Kosmol-Żok  dziennik formularz
praktyka śródroczna w szkole podstawowej VI sem.  mgr W. Galiński  dziennik  formularz
praktyka specjalizacyjna IT VI sem. fitness-mgr J. Toniarz
pływanie-dr M. Kunicki
piłka siatkowa-mgr W. Galiński
 dziennik  formularz
praktyka specjalizacyjna OB VI sem. dr D. Zwolińska dziennik formularz
praktyka specjalizacyjna TPe VI sem.  mgr S. Pierchała  dziennik  formularz

 

TURYSTYKA i REKREACJA
II rok (2016-2019)
nazwa praktyki termin realizacji opiekun do pobrania
praktyka w zakresie turystyki i rekreacji IV sem  mgr M. Witkowski 1. regulamin
2. dziennik
formularz
praktyka w zakresie wybranego modułu V sem.  mgr M. Wtkowski

 

PIELĘGNIARSTWO

pielegniarstwo_lista_porozumień

I rok (2017-2020)
nazwa praktyki realizacja opiekun do pobrania
 podstawy pielęgniarstwa II sem. mgr J. Wiercińska dziennik
KRYTERIA
choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
dziennik z zajęć praktycznych należy dostarczyć do 8.06.2018
II sem. dziennik

 

Share This