Select Page


        
    
WYCHOWANIE FIZYCZNE - grupa tygodniowa

ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

I rok, 2018-2021
psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej  16.09.2019-27.09.2019 mgr G. Wachowski    
II rok, 2019-2020
praktyka ciągła w szkole podstawowej  16.09.2019-11.10.2019 mgr W. Galiński    
III rok, 2016-2019
praktyka śródroczna w gimnazjum śródroczna, VI sem. mgr W. Galiński dziennik formularz
praktyka specjalizacyjna IT śródroczna, VI sem. dr M. Kunicki
mgr J. Toniarz
mgr W. Galiński
dziennik formularz
praktyka specjalizacyjna OB śródroczna, VI sem. mgr M. Jendrysek   formularz
praktyka specjalizacyjna GKK śródroczna, VI sem. dr D. Zwolińska dziennik formularz

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE - grupa sportowa

ROK AKADEMICKI 2018/2019

nazwa praktyki realizacja opiekun do pobrania
I rok, 2018-2021
praktyka psychologiczno-pedagogiczna w SP śródroczna, II – III sem.
 mgr G. Wachowski
 
II rok, 2017-2020
praktyka asystencka w szkole podstawowej śródroczna, III sem.  mgr G. Wachowski  dziennik  formularz
praktyka ciągła w szkole podstawowej śródroczna, IV-V sem.      
III rok, 2016-2019
praktyka ciągła w szkole podstawowej śródroczna, V sem.  dr A. Kosmol-Żok dziennik  formularz
praktyka śródroczna w szkole podstawowej śródroczna, V sem.  dr A. Kosmol-Żok dziennik  formularz
praktyka śródroczna w gimnazjum śródroczna, VI sem. mgr W. Galiński dziennik formularz
praktyka specjalizacyjna IT śródroczna, VI sem. dr M. Kunicki
mgr J. Toniarz
mgr W. Galiński
dziennik formularz

 

 

 

 

 

 

.

TURYSTYKA i REKREACJA

ROK AKADEMICKI 2018/2019

nazwa praktyki termin realizacji opiekun do pobrania
II rok, 2017-2020
praktyka w zakresie turystyki lub rekreacji IV sem. mgr M. Witkowski  
praktyka w zakresie wybranego modułu V sem.    
III rok, 2016-2019
praktyka w zakresie wybranego modułu V sem. OPiTZ dr A. Samołyk
AAR mgr M. Witkowski
   

 

 

 

 

 

.

PIELĘGNIARSTWO I rok

pielegniarstwo_lista_porozumień

PIELĘGNIARSTWO 2017-2020
nazwa
liczba godzin
realizacja do pobrania do pobrania
podstawy pielęgniarstwa – zajęcia praktyczne 80 2 sem. dziennik  
podstawy pielęgniarstwa – praktyka zawodowa
120 3 sem.  
choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne – zajęcia praktyczne 120 2 sem.    

 

 

 

..

PIELĘGNIARSTWO II rok

pielegniarstwo_lista_porozumień

PIELĘGNIARSTWO 2017-2020
nazwa
liczba godzin
realizacja do pobrania do pobrania
promocja zdrowia-zajęcia praktyczne 20
3 sem.
 —  dziennik
podstawowa opieka zdrowotna – zajęcia praktyczne 80
3 sem.
 — dziennik
podstawowa opieka zdrowotna – praktyka 80
3 sem.
kryteria
pielęgniarstwo internistyczne – praktyka 80
3 sem.
kryteria  
pielęgniarstwo pediatryczne – zajęcia praktyczne 80
3 sem.

dziennik
pielęgniarstwo pediatryczne – praktyka 80
3 sem.
 kryteria
pielęgniarstwo chirurgiczne – zajęcia praktyczne 120
3 sem.
 — dziennik
pielęgniarstwo chirurgiczne – praktyka 160
4 sem. kryteria
podstawowa opieka zdrowotna – zajęcia praktyczne 40
4 sem.
   
podstawowa opieka zdrowotna – praktyka 120
4 sem.
   
pielęgniarstwo internistyczne – praktyka 80
4 sem.
   
pielęgniarstwo pediatryczne – zajęcia praktyczne 80
4 sem.    
pielęgniarstwo pediatryczne – praktyka 80
4 sem.    
anestezjologia – zajęcia praktyczne 40
4 sem.    
anestezjologia – praktyka 40
4 sem.    
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..