Select Page


        
    
WYCHOWANIE FIZYCZNE - grupa tygodniowa
I rok (2017-2020)
praktyka asystencka w szkole podstawowej  17.09.2018-28.09.2018  mgr G. Wachowski
II rok (2016-2019)
praktyka ciągła w szkole podstawowej  17.09.2018-28.09.2018 dr A. Kosmol-Żok
praktyka śróroczna w szkole podstawowej  śróroczna VI sem. dr A. Kosmol-Żok
III rok (2015-2018)
praktyka śródroczna w szkole podstawowej śródroczn V-VI sem.  mgr W. Galiński dziennik formularz
praktyka specjalizacyjna IT VI sem.  fitnes-mgr J. Toniarz
pływanie-dr M. Kunicki
piłka siatkowa-mgr W. Galiński
 formularz
praktyka specjalizacyjna OB VI sem. dr D. Zwolińska  formularz
praktyka specjalizacyjna TPe VI sem.  mgr S. Pierchała  formularz

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE - grupa weekendowa
nazwa praktyki realizacja opiekun do pobrania
I rok (2017-2020)
praktyka asystencka w szkole podstawowej  II-III sem.
II rok (2016-2019)
praktyka asystencka w szkole podstawowej III sem. mgr G. Wachowski dziennik formularz
praktyka ciągła w szkole podstawowej V sem.
praktyka śródroczna w szkole podstawowej V sem.
III rok (2015-2018)
praktyka ciągła w szkole podstawowej V sem  mgr W. Galiński  dziennik  formularz
praktyka śróroczna w gimnazjum V sem.  dr A. Kosmol-Żok  dziennik formularz
praktyka śródroczna w szkole podstawowej VI sem.  mgr W. Galiński  dziennik  formularz
praktyka specjalizacyjna IT VI sem.  fitness-mgr J. Toniarz
pływanie-dr M. Kunicki
piłka siatkowa-mgr W. Galiński
 formularz
praktyka specjalizacyjna OB VI sem. dr D. Zwolińska  formularz
praktyka specjalizacyjna TPe VI sem.  mgr S. Pierchała  formularz

 

TURYSTYKA i REKREACJA
II rok (2016-2019)
nazwa praktyki termin realizacji opiekun do pobrania
praktyka w zakresie turystyki i rekreacji IV sem  mgr M. Witkowski
praktyka w zakresie wybranego modułu V sem.  mgr M. Wtkowski

 

PIELĘGNIARSTWO

pielegniarstwo_lista_porozumień

I rok (2017-2020)
nazwa praktyki realizacja opiekun do pobrania
 podstawy pielęgniarstwa II sem. mgr J. Wiercińska
 podstawowa opieka zdrowotna III sem.
choroby wewnętrzne
i pielęgniarstwo internistyczne
III sem.

 

Share This