WYCHOWANIE FIZYCZNE - grupa tygodniowa
I rok (2017-2020)
praktyka asystencka w szkole podstawowej
II rok (2016-2019)
praktyka asystencka w szkole podstawowej 18.09.2017-29.09.2017 mgr G. Wachowski dziennik
praktyka ciągła w szkole podstawowej
praktyka śróroczna w szkole podstawowej
III rok (2015-2018)
praktyka w szkole podstawowej 18.09.2017-29.09.2017  mgr W. Galiński  dziennik
praktyka w gimnazjum 02.10.2017-13.10.2017  dr A. Kosmol-Żok  dziennik
praktyka śródroczna w szkole podstawowej VI sem. dziennik formularz
praktyka specjalizacyjna IT VI sem.  formularz
praktyka specjalizacyjna OB VI sem.  formularz
praktyka specjalizacyjna TPe VI sem.  formularz

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE - grupa weekendowa
I rok (2017-2020)
praktyka asystencka w szkole podstawowej
II rok (2016-2019)
praktyka asystencka w szkole podstawowej III sem. mgr G. Wachowski dziennik formularz
III rok (2015-2018)
praktyka w szkole podstawowej V sem  mgr W. Galiński  dziennik  formularz
praktyka w gimnazjum V sem.  dr A. Kosmol-Żok  dziennik formularz
praktyka śródroczna w szkole podstawowej VI sem.  dziennik  formularz
praktyka specjalizacyjna IT VI sem.  formularz
praktyka specjalizacyjna OB VI sem.  formularz
praktyka specjalizacyjna TPe VI sem.  formularz

 

TURYSTYKA i REKREACJA
II rok (2016-2019)
nazwa praktyki termin realizacji opiekun do pobrania
praktyka w zakresie turystyki i rekreacji IV sem
praktyka w zakresie wybranego modułu V sem.

 

PIELĘGNIARSTWO
I rok (2017-2020)
nazwa praktyki termin realizacji opiekun do pobrania

 

Share This