Select Page


        
    

rok akademicki 2018/2019

FILOLOGIA ANGIELSKA
rok I, 2018-2021
kształcenie pedagogiczne praktyka-moduł 2 09.09.2019-04.10.2019      
kształcenie translatorsko-biznesowe praktyka instytucjonalna śródroczna, 3 sem.      
rok II, 2017-2020
kształcenie pedagogiczne praktyka-moduł 2 04.03.2019-15.03.2019 mgr Z. Tomala   FORMULARZ
kształcenie pedagogiczne praktyka-moduł 3 09.09.2019-27.09.2019 mgr Z. Tomala    
kształcenie biznesowe praktyka biznesowa śródroczna, 4 sem. dr A. Widota   FORMULARZ
kształcenie translatorskie praktyka instytucjonalna śródroczna, 4 sem. dr J. Molęda   FORMULARZ
rok III, 2016-2019
kształcenie pedagogiczne praktyka-moduł 3 10.09.2018-28.09.2018 dr J. Bielewicz-Kunc    
kształcenie pedagogiczne praktyka-moduł 3 04.03.2019-22.03.2019 dr J. Bielewicz-Kunc   FORMULARZ
kształcenie biznesowe praktyka biznesowa śródroczna, 5 sem. dr M. Porwoł dziennik formularz
kształcenie biznesowe praktyka biznesowa śródroczna, 6 sem. dr M. Porwoł
kształcenie translatorskie praktyka instytucjonalna śródroczna, 5 sem. dr M. Porwoł dziennik formularz
kształcenie translatorskie praktyka instytucjonalna śródroczna, 6 sem. dr M. Porwoł
JĘZYK ANGIELSKI
rok I, 2018-2021
kształcenie pedagogiczne praktyka-moduł 2 śródroczna, III sem,      
kształcenie translatorsko-biznesowe praktyka instytucjonalna śródroczna, 3 sem.      
rok II, 2017-2020
kształcenie pedagogiczne praktyka-moduł 2 śródroczna, 4 sem. mgr Z. Tomala   FORMULARZ
język angielski w biznesie praktyka biznesowa śródroczna, 4 sem. dr P. Nosiadek   FORMULARZ
rok III, 2016-2019
kształcenie pedagogiczne praktyka-moduł 3 śródroczna, 5 sem. mgr Z. Tomala dziennik formularz
kształcenie pedagogiczne praktyka-moduł 3 śródroczna, 6 sem. mgr Z. Tomala
język angielski w biznesie praktyka biznesowa śródroczna, 5 sem. dr M. Porwoł dziennik formularz
język angielski w biznesie praktyka biznesowa śródroczna, 6 sem. dr M. Porwoł
FILOLOGIA GERMAŃSKA
rok II, 2017-2020
kształcenie translatorskie praktyka instytucjonalna śródroczna, 4 sem. dr E. Wojtczak   FORMULARZ
JĘZYK NIEMIECKI
rok I, 2018-2021
kształcenie translatorsko-biznesowe praktyka instytucjonalna śródroczna, 3 sem.      
rok II, 2017-2020
kształcenie pedagogiczne praktyka-moduł 2 śródroczna, 4 sem. dr E. Jasita   FORMULARZ
język niemiecki w biznesie praktyka biznesowa śródroczna, 4 sem. dr E. Wojtczak   FORMULARZ
rok III, 2016-2019
kształcenie pedagogiczne praktyka-moduł 3 śródroczna, 5 sem. dr E. Jasita dziennik formularz
kształcenie pedagogiczne praktyka-moduł 3 śródroczna, 6 sem. dr E Jasita
język niemiecki w biznesie praktyka biznesowa śródroczna, 5 sem. dr E. Wojtczak dziennik formularz
język niemiecki w biznesie praktyka biznesowa śródroczna, 6 sem. dr E. Wojtczak
FILOLOGIA CZESKA
rok I, 2018-2021
         
kształcenie translatorsko-biznesowe praktyka instytucjonalna śródroczna, 3 sem. dr J. Pietrzykowska    
rok III, 2016-2019
kształcenie translatorskie praktyka filologiczna śródroczna, 5sem. dr J. Pietrzykowska dziennik formularz
kształcenie translatorskie praktyka filologiczna śródroczna, 6 sem. dr J. Pietrzykowska