Select Page

%MINIFYHTMLd6192ffa2bd0dae4a3451950791bafc07%
EDUKACJA ELEMENTARNA

ROK AKADEMICKI 2018/2019

nazwa praktykiterminopiekundo pobrania
I rok, 2018-2021
śródroczna praktyka asystencka w przedszkolu23.09.2019-27.09.2019dr K. Solich
II rok, 2017-2020
terenowa praktyka ciągła w przedszkolu04.03.2019-22.03.2019dr K. Solich
śródroczna praktyka asystencka w klasach I-III SP13.05.2019-17.05.2019dr G. Kryk
terenowa praktyka ciągła w klasach I-III SP09.09.2019-11.10.2019dr G. Kryk
III rok, 2016-2019
śródroczna praktyka z zakresu opieki nad małym dzieckiemśródroczna, VI sem.mgr Z. Jędorowicz
praktyka metodyczna z zakresu nauczania języka obcego04.03.2019-22.03.2019mgr Z. Tomala
śródroczna praktyka ciągła z terapii pedagogicznej04.03.2019-22.03.2019dr U. Kalicińska

 

EDUKACJA ELEMENTARNA-grupa weekendowa

ROK AKADEMICKI 2018/2019

nazwa praktykiterminopiekundo pobrania
III rok, 2016-2019
terenowa praktyka ciągła w SPV semestrdr G. Krykdziennikformularz
śródroczna praktyka z zakresu opieki nad małym dzieckiemVI semestrmgr Z. Jędorowicz
śródroczna praktyka ciągła z terapii pedagogicznejVI semestrdr U. Kalicińska
praktyka metodyczna z zakresu nauczania języka obcegoVI semestrmgr Z. Tomala

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

ROK AKADEMICKI 2018/2019

nazwa praktykitermin realizacjiopiekundo pobrania
I rok, 2018-2021
praktyka śródroczna w świetlicyśródroczna, II sem.dr M. Urbanek
II rok, 2017-2020
praktyka metodyczna w placówkach opiekuńczo-wychowawczychśródroczna, IV sem. mgr B. Gawłowska
praktyka kuratorska04.03.2019-22.03.2019dr M. Urbanek
praktyka metodyczna  w placówkach resocjalizacyjnychwakacje po II rokudr M. Urbanek
III rok (2015-2018)
praktyka metodyczna z zakresu metod diagnozy
i terapii pedagogicznej
śródroczna, VI sem.mgr B. Gawłowska