Select Page


        
    
EDUKACJA ELEMENTARNA
nazwa praktyki termin opiekun do pobrania
I rok (2017-2020)
śródroczna praktyka asystencka w przedszkolu 24.09.2018-28.09.2018 dr K. Solich  dziennik  formularz
II rok (2016-2019)
terenowa praktyka ciągła w przedszkolu  12.02.2018-02.03.2018 dr K. Solich  dziennik formularz
śródroczna praktyka asystencka w SP
uzupełniony dziennik praktyk należy dostarczyć do 30 maja.
 07.05.2018-11.05.2018 dr G. Kryk  dziennik formularz
terenowa praktyka ciągła w SP 10.09.2018-12.10.2018 dr G. Kryk  dziennik formularz
III rok (2015-2018)
praktyka metodyczna z zakresu nauczania języka obcego 12.02.2018-02.03.2018 mgr Z. Tomala dziennik formularz
śródroczna praktyka z zakresu opieki nad małym dzieckiem
uzupełniony dzienik należy złożyć do 29.05.208
śródroczna VI sem. mgr Z. Jędorowicz dziennik formularz

 

EDUKACJA ELEMENTARNA-grupa weekendowa

 

nazwa praktyki termin opiekun do pobrania
II rok (2016-2019)
terenowa praktyka ciągła w przedszkolu V semestr dr K. Solich  dziennik formularz
śródroczna praktyka asystencka w SP V semestr dr G. Kryk dziennik  formularz
terenowa praktyka ciągła w SP VI semestr dr G. Kryk formularz

 

LOGOPEDIA SZKOLNA

 

III rok (2015-2018)
nazwa praktyki termin opiekun do pobrania
praktyka metodyczna z zakresu logopedii
i terapii pedagogicznej w szkole podstawowej
12.02.2018-09.03.2018 dr U. Kalicińska dziennik  formularz

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

 

nazwa praktyki termin realizacji opiekun do pobrania
I rok (2017-2020)
praktyka śródroczna w świetlicy 2 tygodnie mgr U. Oleś dziennik formularz
II rok (2016-2019)
praktyka metodyczna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych śródroczna IV sem.  mgr U. Oleś dziennik formularz
praktyka kuratorska 09.04.2018-20.04.2018 dr A. Szecówka dziennik formularz
praktyka w placówkach resocjalizacyjnych wakacje po II roku dr M. Urbanek
III rok (2015-2018)
praktyka metodyczna z zakresu metod diagnozy i terapii pedagogicznej sródroczna VI sem. mgr B. Gawłowska dziennik  formularz

 

Share This