Select Page


        
    
EDUKACJA ELEMENTARNA

ROK AKADEMICKI 2018/2019

nazwa praktyki termin opiekun do pobrania
I rok, 2018-2021
śródroczna praktyka asystencka w przedszkolu 23.09.2019-27.09.2019 dr K. Solich
II rok, 2017-2020
terenowa praktyka ciągła w przedszkolu 04.03.2019-22.03.2019 dr K. Solich
śródroczna praktyka asystencka w klasach I-III SP 13.05.2019-17.05.2019 dr G. Kryk
terenowa praktyka ciągła w klasach I-III SP 09.09.2019-11.10.2019 dr G. Kryk
III rok, 2016-2019
śródroczna praktyka z zakresu opieki nad małym dzieckiem śródroczna, VI sem. mgr Z. Jędorowicz
praktyka metodyczna z zakresu nauczania języka obcego 04.03.2019-22.03.2019 mgr Z. Tomala
śródroczna praktyka ciągła z terapii pedagogicznej 04.03.2019-22.03.2019 dr U. Kalicińska

 

EDUKACJA ELEMENTARNA-grupa weekendowa

ROK AKADEMICKI 2018/2019

nazwa praktyki termin opiekun do pobrania
III rok, 2016-2019
terenowa praktyka ciągła w SP V semestr dr G. Kryk dziennik formularz
śródroczna praktyka z zakresu opieki nad małym dzieckiem VI semestr mgr Z. Jędorowicz
śródroczna praktyka ciągła z terapii pedagogicznej VI semestr dr U. Kalicińska
praktyka metodyczna z zakresu nauczania języka obcego VI semestr mgr Z. Tomala

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

ROK AKADEMICKI 2018/2019

nazwa praktyki termin realizacji opiekun do pobrania
I rok, 2018-2021
praktyka śródroczna w świetlicy śródroczna, II sem. dr M. Urbanek
II rok, 2017-2020
praktyka metodyczna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych śródroczna, IV sem.  mgr B. Gawłowska
praktyka kuratorska 04.03.2019-22.03.2019 dr M. Urbanek
praktyka metodyczna  w placówkach resocjalizacyjnych wakacje po II roku dr M. Urbanek
III rok (2015-2018)
praktyka metodyczna z zakresu metod diagnozy
i terapii pedagogicznej
śródroczna, VI sem. mgr B. Gawłowska