EDUKACJA ELEMENTARNA

 

nazwa praktyki termin opiekun do pobrania
I rok (2017-2020)
śródroczna praktyka asystencka w przedszkolu
II rok (20160-2019)
terenowa praktyka ciągła w przedszkolu
śródroczna praktyka asystencka w SP
terenowa praktyka ciągła w SP
III rok (2015-2018)
śródroczna praktyka z zakresu opieki nad małym dzieckiem
śródroczna praktyka ciągła w terapii pedagogicznej
praktyka metodyczna z zakresu nauczania języka obcego

 

LOGOPEDIA SZKOLNA

 

III rok (2015-2018)
nazwa praktyki termin opiekun do pobrania
praktyka metodyczna z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej dziennik formularz

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

 

nazwa praktyki termin realizacji opiekun do pobrania
I rok (2017-2020)
praktyka śródroczna w świetlicy 2 tygodnie mgr U. Oleś dziennik formularz
II rok (2016-2019)
praktyka metodyczna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2 tygodnie
praktyka kuratorska 3 tygodnie
praktyka w placówkach resocjalizacyjnych 3 tygodnie
III rok (2015-2018)
praktyka metodyczna z zakresu metod diagnozy i terapii pedagogicznej 2 tygodnie

 

Share This