Select Page


        
    
ADMINISTRACJA

PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2017 – 2018

rok II (2016-2019)
nazwa praktyki realizacja opiekun do pobrania
praktyka zawodowa 3 tygodnie
po II roku
dr J. Pierzchała  1. program
2. dziennik
formularz
III rok (2015-2018)
praktyka zawodowa 3 tygodnie dr Z. Wieczorek 1. dziennik
2. program
formularz

 

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2017 – 2018

II rok (2016-2019)
nazwa praktyki realizacja opiekun do pobrania
praktyka zawodowa 3 tygodnie
po II roku
dr J. Stojer-Polańska 1. program
2. dziennik
formularz
III rok (2015-2018)
praktyka zawodowa 3 tygodnie
V sem
dr S. Musioł dziennik
program
formularz