PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2017 – 2018

rok I (2017-2021)
nazwa praktyki termin realizacji opiekun do pobrania
praktyka przemysłowa 03.07.2018-03.08.2018 dr inż. N. Buba dziennik formularz
rok II (2016-2020)
praktyka przemysłowa 03.07.2018-17.07.2017 dr inż. P. Wilk
rok III (2015-2019)
praktyka przemysłowa 27.07.2018-07.09.2018 dr inż. A. Kowolik