PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2017 – 2018

rok I (2017-2021)
nazwa praktyki termin realizacji opiekun do pobrania
praktyka przemysłowa 02.07.2018-27.07.2018 dr inż. N. Buba 1. dziennik
2. podanie
3. zgoda
rok II (2016-2020)
praktyka przemysłowa 02.07.2018-14.07.2018 dr inż. P. Wilk 1. dziennik
2. podanie
3. zgoda
rok III (2015-2019)
praktyka przemysłowa 27.08.2018-07.09.2018 dr inż. A. Kowolik 1. dziennik
2. podanie
3. zgoda