Praktyki – grupy weekendowe i sportowe

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Sekcja Praktyk Studenckich
mgr Bożena Olchawa
tel. 32 415 50 20 wew. 162
mail: bozena.olchawa@pwsz.raciborz.edu.pl

PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017

Rok I
EDUKACJA ELEMENTARNA
praktyka asystencka
w przedszkolu
25.09.2017-29.09.2017 dr K. Solich  dziennik  zgoda
WYCHOWANIE FIZYCZNE
praktyka asystencka  III semestr  mgr Grzegorz Wachowski dziennik formularz
ROK II
ADMINISTRACJA
praktyka zawodowa po II roku  dr Z. Wieczorek  dziennik
program
 zgoda
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
praktyka przemysłowa 19.06.2017-30.06.2017  dr inż. N. Buba dziennik  podanie
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
praktyka zawodowa po II roku  dr inż. S. Musioł  program
dziennik
 pobierz
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
praktyka filologiczna 4 semestr  dr J. Pietrzykowska pobierz  zgoda 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
praktyka asystencka 3 semestr  mgr G. Wachowski dziennik  pobierz
praktyka metodyczna w SP 5 semestr  mgr W. Galiński dziennik formularz
praktyka śródroczna w Gimnazjum 5 semestr  dr A. Kosmol-Żok dziennik formularz

 

 

 

Skip to content