Praktyki – wzory podań


        
    

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

– podanie o praktykę poza granicami kraju

POTWIERDZENIE NNW

podanie o ZALICZENIE PRACY ZAWODWEJ JAKO PRAKTYKI

podanie o ZALICZENIE DZIAŁALNOŚCI GODPODARCZEJ

podanie o ZMIANĘ TERMINU PRAKTYKI