Wzory podań


    
  
 1. Podanie o indywidualną organizację studiów
 2. Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej
 3. Podanie o przedłużenie złożenia pracy dyplomowej
 4. Podanie o przeniesienie na inny kierunek studiów
 5. Podanie o skierowanie na powtarzenie semestru
 6. Podanie o studiowanie dodatkowych przedmiotów / specjalności
 7. Podanie o studiowanie według indywidualnego programu studiów w tym planu studiów
 8. Podanie o uchylenie decyzji o skreśleniu
 9. Podanie o urlop długoterminowy lub krótkoterminowy
 10. Podanie o urlop specjalny
 11. Podanie o wpis warunkowy
 12. Podanie o wznowienie studiów
 13. Podanie o zaliczenie lub egzamin komisyjny
 14. Podanie o zmianę specjalności studiów
 15. Podanie o zmianę formy studiów
 16. Podanie o wydanie legitymacji instruktora

Wzory podań studium języków obcych:

 1. Podanie o przeniesienie do innej grupy
 2. Podanie o przepisanie oceny