Zarzadzenie_414_2014

Zarzadzenie_448_2015

Szczegółowe zasady odbywania studiów według Indywidualnej Organizacji Studiów w PWSZ w Raciborzu