Zagadnienia egzaminacyjne

Przedmiot: terapia zaburzeń artykulacji

Specjalność: logopedia szkolna z terapią pedagogiczną

 

 1. Terapia logopedyczna. Zasady terapii logopedycznej.
 2. Metody stosowane w terapii logopedycznej – logopedyczne, lingwistyczne, pedagogiczne, psychologiczne, medyczne.
 3. Techniki stosowane w terapii logopedycznej.
 4. Cele terapii zaburzeń artykulacji. Zasady postępowania terapeutycznego. Zasady ćwiczeń artykulacyjnych.
 5. Metody terapii zaburzeń artykulacji. Metody pasywne i aktywne. Metoda mechaniczna, mechaniczno-fonetyczna, metoda czysto fonetyczna, metoda lingwistyczna. Inne metody.
 6. Etapy pracy korekcyjnej.
 7. Rola wad zgryzu w etiologii zaburzeń artykulacji.
 8. Ćwiczenia słuchowe w terapii logopedycznej.
 9. Problem skróconego wędzidełka podjęzykowego w terapii logopedycznej.
 10. Zaburzenia artykulacji u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
 11. Zasady terapii dziecka z stygmatyzmem. Diagnoza stygmatyzmu. Stygmatyzm właściwy i parasygmatyzm. Ćwiczenia wstępne przygotowujące do wywołania głosek dentalizowanych. Pionizacja języka. Połykanie prawidłowe i połykanie infantylne. Etapy kształtowania prawidłowego połykania. Metody wywoływania głosek dentalizowanych. Ćwiczenia słuchowe w terapii stygmatyzmu.
 12. Zasady terapii dziecka z rotacyzmem. Diagnoza rotacyzmu. Rotacyzm właściwy i pararotacyzm. Ćwiczenia wstępne przygotowujące do wywołania głoski r. Metody wywoływania prawidłowej głoski r. Ćwiczenia słuchowe w terapii rotacyzmu.
 13. Zasady terapii dziecka z mową bezdźwięczną. Diagnoza mowy bezdźwięcznej. Ćwiczenia wstępne przygotowujące do wywołania głosek dźwięcznych. Zasady i metody wywoływania głosek dźwięcznych. Ćwiczenia słuchowe w terapii mowy bezdźwięcznej.
 14. Zasady terapii dziecka z nosowaniem. Diagnoza nosowania. Przyczyny i rodzaje nosowania. Ćwiczenia podniebienia miękkiego i języczka.
 15. Zasady terapii dziecka z kappacyzmem. Diagnoza kappacyzmu. Ćwiczenia wstępne przygotowujące do wywołania głosek tylnojęzykowych. Metody wywoływania głosek tylnojęzykowych. Ćwiczenia słuchowe w terapii kappacyzmu.
 16. Zasady wspierania rozwoju mowy u dziecka z opóźnionym rozwojem mowy i dziecka z niskim poziomem szkolnej sprawności językowej.

 

Literatura

Błachnio K., Wprowadzenie do zagadnień logopedii wieku rozwojowego. Wyd. „KMB – Druk”, Gniezno 2011.

Czaplewska E., Milewski S., (red.), Diagnoza logopedyczna. GWP, Gdańsk 2015.

Demel G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. WSiP, Warszawa 1996..

Gałkowski T., Jastrzębowska G. (red.), Logopedia – pytania i odpowiedzi. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.

Gunia G., Lechta V., Wprowadzenie do logopedii. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.

Jastrzębowska G., Podstawy logopedii. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1996.

Lichota E.J., Terapia logopedyczna. Difin, Warszawa 2015.

Milewski S., Kaczorowska-Bray K., (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2012.

Rodak H., Terapia dziecka z wadą wymowy. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.

Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy. WSiP, Warszawa 1992.

Soltys – Chmielowicz A., Zaburzenia artykulacji: teoria i praktyka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Styczek I., Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. WSiP, Warszawa 1982.

Styczek I., Logopedia. PWN, Warszawa 1983.

Weichert – Figurska D., Nie seplenię. Program terapii sygmatyzmu. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.

Wójtowiczowa J., Logopedyczny zbiór wyrazów. WSiP, Warszawa 1991.

Zaorska M., Wskazówki do działań logopedycznych w pracy logopedy szkolnego: wybrane zagadnienia. Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń  2009.

Skorek E.M., Z logopedią na ty – podręczny słownik logopedyczny. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Skorek E.M., Oblicza wad wymowy. Wydawnictwo Akademickie „Żak”,  Warszawa 2001.

Skorek E.M., Reranie – profilaktyka, diagnoza, korekcja. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.

Rocławski B., Poradnik fonetyczny dla nauczycieli. WSiP, Warszawa 1986.

Sprawka R., Terapia logopedyczna głosek szeregu syczącego. Scenariusze zajęć. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2016.