Poniżej przedkładamy niezbędne informacje dot. składania wniosków na stypendia na semestr letni 2016/2017 w terminie 09.01 - 03.02.2017r.

wymagane-d-ty-do-wnioskow-na-stypendia-na-sem-letni-16-17