Zgodnie z § 13 pkt 1.3 Regulaminu Domu Studenta PWSZ w Raciborzu, wyznaczam termin składania wniosku o przyznanie miejsca w DS w roku akademickim 2016/2017 w dniach; 25.05.2016 – 30.06.2016 (włącznie). Dotyczy studentów PWSZ w Raciborzu aktualnie zakwaterowanych w DS.

Informuję, iż druk wniosku będzie dostępny w recepcji DS oraz za pośrednictwem PORTALU STUDENCKIEGO (DOM STUDENTA/REKRUTACJA). Ponadto proszę o dokładne wpisanie aktualnych danych kontaktowych (adres poczty elektronicznej wraz z numerem telefonu). Czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w recepcji DS w/w terminie.

 

 

Administrator Domu Studenta

mgr Piotr Śliwa