TERMINY EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ

(12 – 23 czerwiec 2019 roku)

I POPRAWKOWEJ*

(09 15 wrzesień 2019 roku)

Rok akademicki: 2018/2019
Kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: Filologia czeska
Tryb: stacjonarny

 

 

 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
I Praktyczna nauka języka czeskiego

 

dr Justyna Pietrzykowska 12.06.2019  9:30 B211 pisemny/

ustny

13.09.2019 11:30 B213 pisemny/

ustny

I Historia literatury czeskiej dr Joanna Maksym – Benczew  

18.06.2019

14:00 B213 ustny
 

13.09.2019

14:00 B213 ustny
I Praktyczne aspekty językoznawstwa Doc. PhDr. Ivana Dobrotova, Ph.D. 13.06.2019 9:00 B213 ustny
13.09.2019 11:00 B213 ustny
I Praktyczne aspekty literaturoznawstwa dr Justyna Pietrzykowska 17.06.2019 9:30 B213 ustny
13.09.2019 10:30 B213 ustny