TERMINY EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ

(12 – 23 czerwiec 2019 roku)

I POPRAWKOWEJ*

(09 – 15 wrzesień 2019 roku)

Rok akademicki: 2018/2019
Kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: Język angielski
Tryb: stacjonarny

 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
I Zintegrowane sprawności Językowe mgr Iweta Draszczyk

dr J .Bielewicz – Kunc

mgr K. Stadnik

mgr M. Skwarecka

 

18.06.2019 16:00 B202 pisemny
18.06.2019 18:00 B204 ustny
19.06.2019 16:00 A224 ustny
14.09.2019 9:00 A222 pisemny
14.09.2019 11:00 A222 ustny
I Historia literatury angielskojęzycznej dr Daniel Vogel 13.06.2019 15:30 B312 pisemny
10.09.2019 15:30 B312 ustny
I Praktyczne aspekty językoznawstwa dr Monika Porwoł 15.06.2019 8:00 B202 pisemny
09.09.2019 9:00 B211 pisemny
I Praktyczne aspekty literaturoznawstwa dr Katarzyna Rybińska 14.06.2019 16:00 B202
13.09.2019 16:00 B211

 

KSZTAŁCENIE PEDAGOGICZNE

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
II Praktyczna nauka języka angielskiego mgr Marzena Kraszewska

mgr Z. Tomala

dr  J. Molęda

dr A. Widota

14.06.2019 16:00 B211 pisemny
14.06.2019 18:00 B204 ustny
10.09.2019 16:00 B204 pisemny
10.09.2019 18:00 B204 ustny
II Praktyczna nauka języka niemieckiego Mgr Alina Zimna 12.06.2019 16:00 A223 pisemny
13.09.2019 10:00 A223 ustny
II Historia literatury angielskojęzycznej Dr Patrycja Nosiadek 17.06.2019 16:00 B202 pisemny
11.09.2019 16:00 B211 pisemny/

ustny

II Psychologia Prof. Władysław Łosiak 18.06.2019 11:00 A227 pisemny
13.09.2019 11:00 A229

 

KSZTAŁCENIE TRANSLATORSKIE

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
II Praktyczna nauka języka angielskiego mgr Marzena Kraszewska

mgr Z. Tomala

dr  J. Molęda

dr A. Widota

14.06.2019 16:00 B211 pisemny
14.06.2019 18:00 B204 ustny
10.09.2019 16:00 B204 pisemny
10.09.2019 18:00 B204 ustny
II Praktyczna nauka języka niemieckiego Mgr Alina Zimna 12.06.2019 16:00 A223 pisemny
13.09.2019 10:00 A223 ustny
II Historia literatury angielskojęzycznej Dr Patrycja Nosiadek 17.06.2019 16:00 B202 pisemny
11.09.2019 16:00 B211 pisemny/

ustny

 

KSZTAŁCENIE BIZNESOWE

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
III Dydaktyka Dr Joanna Bielewicz-Kunc 13.06.2019 17:00 B313
09.09.2019 10:00 B205