Rok akademicki: 2018/2019
Kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: Filologia germańska
Tryb: stacjonarny

 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu  
II Gramatyka opisowa języka niemieckiego dr Emilia Wojtczak 30.01.2019   16:30 B 211 pisemny
12.02.2019   16:00 B 209 pisemny