Harmonogram egzaminów, egzaminów poprawkowych dla kierunku TURYSTKA i REKREACJA
rok akademicki 2016/2017
– sesja egzaminacyjna 07-30.06.2017 r. , sesja egzaminacyjna poprawkowa 11-17.09.2017 r. –

Harmonogram egzaminów_s.letni 2016-2017 TiR (pobierz)

Rok studiów Przedmiot Egzaminator Data egzaminu poprawkowego Godzina Nr sali Forma egzaminu
I rok Anatomia i fizjologia człowieka dr Andrzej Samołyk 09-06-2017 r. 08.00 317 lub 339 pisemny
Prawo mgr Grzegorz Wawoczny 12-06-2017 r. 08.00 320 ustny
Zarządzanie mgr Agnieszka Ostrowska 07-06-2017 r. 09.00 317 lub 339 pisemny
Historia turystyki i rekreacji dr hab. Piotr Olender 08-06-2017 r. 09.00-12.00 342 ustny

aktualizacja 26-04-2017 r. (dot.  nr sal)

Rok studiów Przedmiot Egzaminator Data egzaminu poprawkowego Godzina Nr sali Forma egzaminu
I rok Anatomia i fizjologia człowieka dr Andrzej Samołyk 15-09-2017 r. 08.00 339 pisemny
Prawo mgr Grzegorz Wawoczny 12-09-2017 r. 08.00 317 ustny
Zarządzanie mgr Agnieszka Ostrowska 11-06-2017 r. 09.00 339 pisemny
Historia turystyki i rekreacji dr hab. Piotr Olender 14-06-2017 r. 09.00 342 ustny

aktualizacja 26-04-2017 r. (dot.  nr sal)