Każdy student następujących kierunków proszę, aby OBOWIĄZKOWO w trybie   P I L N Y M   zgłosił się w Dziale Obsługi Studenta w pok. 132 (parter) w celu podpisania aneksów do umów:

Wychowanie fizyczne – rok II

Turystyka i Rekreacja – rok II

Architektura – rok II

 

DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY JESZCZE ANEKSÓW NIE PODPISALI!!!