Spotkanie organizacyjne z prowadzącym zajęcia odbędzie się 03.12.2018 r. o godzinie 17.30 w sali B204.
Obecność obowiązkowa.