Spotkanie organizacyjne z prowadzącymi zajęcia odbędzie się 10.12.2018 r. o godzinie 15.00 w sali B312.
Obecność obowiązkowa.