W dniu 21.12.2018 r. zajęcia z prof. dr. hab. Leszkiem Karczewskim zostają odwołane.