W dniu 26.04.2019 r. zajęcia z prof. dr. hab. Leszkiem Karczewskim zostają odwołane.