Harmonogram egzaminów poprawkowych dla kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE
rok akademicki 2016/2017
– sesja egzaminacyjna poprawkowa 11-17.09.2017 r. –

Harmonogram egzaminów poprawkowych semestr letni 2016-2017 WF (pobierz)

Rok studiów Przedmiot Egzaminator Data egzaminu poprawkowego Godzina Nr sali Forma egzaminu
I rok Anatomia dr Andrzej Samołyk 15-09-2017 r. 9.00 339 pisemny
Antropologia dr Danuta Nowosielska- Swadźba 11-09-2017 r. 10.00 319 pisemny
Dydaktyka ogólna dr Jolanta Gabzdyl 16-09-2017 r. 10.00 227 ustny
Pedagogika dr Jolanta Gabzdyl 16-09-2017 r. 9.00 227 ustny
II rok Antropomotoryka dr Danuta Zwolińska 12-09-2017 r. 9.00 217 pisemny
Biochemia dr Danuta Nowosielska- Swadźba 11-09-2017 r. 9.00 319 pisemny
Metodyka WF dr hab. Jerzy Pośpiech 15-09-2017 r. 11.00 317 pisemny
Teoria sportu dr hab. Jarosław Cholewa 13-09-2017 r. 9.00 317 ustny
Teoria i metodyka sportów indywidualnych dr Jarosław Gasilewski 15-09-2017 r. 10.00 320 ustny
Język obcy
angielski/niemiecki
mgr I. Draszczyk
mgr J. Marchwiak
mgr K.Stadnik
14-09-2017 r. 10.00
III rok Teoria wychowania fizycznego dr Agnieszka Kosmol- Żok 12-09-2017 r. 11.00 339 pisemny
Met. i prakt. specjalizacji
– sport indywidualny
lub sport zespołowy
Fitness  
mgr Joanna Toniarz
Pływanie
dr Marcin Kunicki
Piłka nożna
dr Andrzej Samołyk
11-09-2017 r.

13-09-2017 r.

15-09-2017 r.

10.00

12.00

12.00

J2

320

339

praktyczny / pisemny

pisemny

pisemny

Teoretyczne podstawy treningu personalnego mgr Witold Galiński 12-09-2017 r. 10.00 320 pisemny
Trening personalny mgr Sebastian Pierchała 14-09-2017 r. 10.30 317 pisemny
Odnowa biologiczna w sporcie i rekreacji mgr Marek Jendrysek 13-09-2017 r. 10.00 J10  ustny
Żywienie sportowca – dietetyka, suplementacja i poradnictwo żywieniowe dr Andrzej Samołyk 15-09-2017 r. 10.30 339 pisemny

aktualizacja 26-04-2017 r. (dot.  nr sal)