Harmonogram egzaminów dla kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE
rok akademicki 2016/2017
– sesja egzaminacyjna 07-30.06.2017 r. –

Rok studiów Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godzina Nr sali Forma egzaminu
I rok Anatomia dr Andrzej Samołyk 09-06-2017 r. 9.00 340 pisemny
Antropologia dr Danuta Nowosielska- Swadźba 07-06-2017 r. 9.00 217 pisemny
Dydaktyka ogólna dr Jolanta Gabzdyl 23-06-2017 r. 13.00 202 pisemny
Pedagogika dr Jolanta Gabzdyl 12-06-2017 r. 10.00 A 330 pisemny
II rok Antropomotoryka dr Danuta Zwolińska 12-06-2017 r. 9.00 217 pisemny
Biochemia dr Danuta Nowosielska- Swadźba 09-06-2017 r. 9.00 217 pisemny
Metodyka WF dr hab. Jerzy Pośpiech 23-06-2017 r. 11.00 317 pisemny
Teoria sportu dr hab. Jarosław Cholewa 13-06-2017 r. 9.00 317 ustny
Teoria i metodyka sportów indywidualnych dr Jarosław Gasilewski 14-06-2017 r. 10.00 Stadion PWSZ ustny
Język obcy
angielski/niemiecki
mgr I. Draszczyk
mgr J. Marchwiak
mgr K.Stadnik
08-06-2017 r. 9.00-10.00
13.00
A 222
A 224
p-A 223 / u-225
p- Pisemny
u- Ustny
III rok Teoria wychowania fizycznego dr Agnieszka Kosmol- Żok 07-06-2017 r. 11.00 317 pisemny
Met. i prakt. specjalizacji
– sport indywidualny
lub sport zespołowy
Fitness  
mgr Joanna Toniarz
Pływanie
dr Marcin Kunicki
Piłka nożna
dr Andrzej Samołyk
13-06-2017 r.

12-06-2017 r.

09-06-2017 r.

9.00

12.00

12.00

J2

Kryta pływalnia

317 lub 339

 

praktyczny / pisemny

pisemny

pisemny

Teoretyczne podstawy treningu personalnego mgr Witold Galiński 12-06-2017 r. 10.00 317 lub 339 pisemny
Trening personalny mgr Sebastian Pierchała 08-06-2017 r. 10.30 317 lub 339 pisemny
Odnowa biologiczna w sporcie i rekreacji mgr Marek Jendrysek 13-06-2017 r. 10.00 317 lub 339 praktyczny/ pisemny
Żywienie sportowca – dietetyka, suplementacja i poradnictwo żywieniowe dr Andrzej Samołyk 09-06-2017 r. 10.30 317 lub 339 pisemny
aktualizacja 26-04-2017 r. (dot.  nr sal); 05-05-2017 r. (zm.terminu egz.)