Informujemy studentów II roku (nabór 2015-2018) kierunku Wychowanie Fizyczne o konieczności dokonania wyboru specjalności,
która realizowana będzie od roku akademickiego 2017/2018.

Wyboru dokonać można w terminie do 05-05-2017 r. w sekretariacie Instytutu Kultury Fizycznej (p.336, II piętro).