Przypominamy, że 23-09-2016 r. mija termin sesji poprawkowej a wraz z nim rozliczenie się z indeksów oraz kart zaliczeniowych.

W przypadku braku zaliczenia bądź egzaminu należy złożyć w Sekretariacie IKF (p. 336) stosowne podanie.

Brak podania bądź rozliczenia się z dokumentacji dot. roku akademickiego 2015/16 (sem. letni) skutkować będzie przedłożeniem Dyrekcji decyzji o skreślenie z listy studentów.