W ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II istnieje możliwość pomocy uczniom kolegiów i szkół policealnych oraz studentom w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).
Dofinansowanie dotyczy opłat za naukę (czesne) oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W RACIBORZU, ul. Klasztorna 6
lub na stronie internetowej: http://www.pcpr.raciborz.org.pl/  od 02 września 2019 roku do 10 października 2019 roku na rok akademicki 2019/2020

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RACIBORZU, ul. Klasztorna 6
Szczegółowe informacje: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/
oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie tel. 885 390 570 Informacja ważna na dzień 18.03.2019r.