Informujemy, iż zaliczenia z praktyk dla III roku kierunku wychowanie fizyczne odbywają się zgodnie z przydzielonym prowadzącym:

  • praktyka ciągła w szkole podstawowej- mgr Witold Galiński – wpisy 12.02.2019 r. sala  J2 godz. 8.45  (indeksy złożone w DOS do rozliczenia będą poddane korekcie wpisu)
  • praktyka śródroczna w szkole podstawowej- dr Agnieszka Kosmol- Żok