Zapraszamy absolwentów kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE po odbiór dyplomów ukończenia studiów.

Dyplomy można odbierać w sekretariacie Instytutu Kultury Fizycznej (pokój A 336 – II piętro) w godz. 8.00 – 13.30
(indywidualne godziny do uzgodnienia telefonicznie 032 415 50 20 w. 176)
w terminach:
– do 01 sierpnia 2016 r.
– od 8-11 sierpnia 2016 r.