Zajęcia z przedmiotu Wychowanie fizyczne
semestr letni w roku akademickim 2016/2017

Grupy międzyinstytutowe- studia stacjonarne (pon-pt):

Rekreacyjne formy ruchu– dr Jarosław Gasilewski- spotkanie organizacyjne 15-02-2017 r. g. 11.15-12.45 oraz 16-02-2017 r. g. 15.30-17.00 (stadion PWSZ)

Pływanie– mgr Janusz Lukoszek- spotkanie organizacyjne
Pływanie– mgr Agnieszka Ostrowska- spotkanie organizacyjne 16-02-2017 r. g. 12.00 (kryta pływalnia PWSZ)

Piłka nożna– dr Błażej Sitko- spotkanie organizacyjne 

Gry i zabawy– mgr Magdalena Liszka- spotkanie organizacyjne 15-02-2017 r. g. 14.10 (s.gimn.)

Formy rekreacji ruchowej i zdrowotnej– mgr Marek Jendrysek- spotkanie organizacyjne 15-02-2017 r. g. 13.00 J2 (s.gimn.)

Piłka siatkowa– mgr Grzegorz Wachowski- spotkanie organizacyjne 15-02-2017 r. g. 12.50  (s.gimn.) J2

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna– dr Danuta Zwolińska- spotkanie organizacyjne

Edukacja elementarna oraz Grupy pracujące – według planu zajęć

Przypominamy, że w zajęciach może uczestniczyć określona ilość osób. Prosimy o przemyślany wybór.