Wykaz promotorów prac licencjackich dla kierunku: Wychowanie fizyczne

II rok (nabór 2015-2018)
dr hab. Jarosław Cholewa  (za prof. J.Raczka)
dr Marcin Kunicki
dr Jerzy Pośpiech
dr Andrzej Samołyk
dr Danuta Zwolińska

III rok (nabór 2014-2017)
dr Danuta Nowosielska- Swadźba (za prof. J.Raczka)
dr Andrzej Samołyk (za dr hab. J.Cholewę)
dr Marcin Kunicki
dr Danuta Zwolińska