Wzory podań

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

FileAction
001. Podanie egzamin zaliczenie komisyjne 2020.doc  Download 
002. Podanie o indywidualną organizację studiów 2020.doc  Download 
003. Podanie powtarzanie semestru 2020.doc  Download 
004. Podanie o powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalajacych wyników w nauce 2020.doc  Download 
005. Podanie o przedłużenie złożenia pracy dyplomowej 2020.doc  Download 
006. Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej 2020.doc  Download 
007. Podanie rezygnacja_skreślenie z listy studentów 2020.doc  Download 
008. Podanie o studiowanie dodatkowych przedmiotów_specjalności 2020.doc  Download 
010. Podanie o zmianę kierunku studiów 2020.doc  Download 
011. Podanie o wznowienie studiów 2020_21.doc  Download 
012. Podanie o urlop 2020.doc  Download 
013. Podanie o urlop specjalny 2020.doc  Download 
014. Podanie o warunkowe zaliczenie semestru 2020.doc  Download 
015. Podanie o zmianę danych 2020.doc  Download 
016. Podanie o zmianę formy studiów 2020.doc  Download 
017. Wniosek o wydanie LEGITYMACJI-INSTRUKTORA-TRENERA 2020.doc  Download 
018. Podanie o przeniesienie do innej grupy 2020.doc  Download 
019. Podanie o przepisanie oceny lektorat 2020.doc  Download 
020. Podanie o przeniesienie do innej grupy lektorat 2020.doc  Download 
021. Podanie o przeniesienie do innej Uczelni 2020.doc  Download 
022. Podanie o przeniesienie z innej Uczelni 2020.doc  Download 
9. Podanie o zmianę specjalności_modułu studiów 2020.doc  Download 
Skip to content