Wzory podań


        
    

FileAction
001. Podanie egzamin zaliczenie komisyjne.pdf  Download 
002. Podanie o indywidualną organizację studiów.pdf  Download 
003. Podanie powtarzanie semestru.pdf  Download 
004. Podanie o powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalajacych wyników w nauce.pdf  Download 
005. Podanie o przedłużenie złożenia pracy dyplomowej.pdf  Download 
006. Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej.pdf  Download 
009. Podanie rezygnacja_skreślenie z listy studentów.pdf  Download 
011. 12. Podanie o studiowanie dodatkowych przedmiotów_specjalności.pdf  Download 
014. Podanie o zmianę specjalności studiów.pdf  Download 
015. Podanie o zmianę kierunku studiów.pdf  Download 
016. Podanie o wznowienie studiów.pdf  Download 
017. Podanie o urlop krótko_dlugoterminowy.pdf  Download 
017. Podanie o urlop specjalny.pdf  Download 
018. Podanie o warunkowe zaliczenie semestru.pdf  Download 
019. Podanie o zmianę danych.pdf  Download 
020. Podanie o zmianę formy studiów.pdf  Download 

Wzory podań studium języków obcych:

  1. Podanie o przeniesienie do innej grupy
  2. Podanie o przepisanie oceny