Zagadnienia egzaminacyjne – język angielski

  1. poziom pre- intermediate

Z zakresu gramatyki:

pytania z czasownikiem „to be”; pytania z czasownikami posiłkowymi; czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, wyrażanie upodobań typu: like,  dislike, czas Present Continuous do wyrazenia przyszłosci , konstrukcja ‚be going to’, czas Present  Perfect + ever/never , czasowniki  modalne: ‚can’, ‚have to ‚, ‚must’, czas Past Simple i Past Continuous,czas Present Perfect + since/for , czasowniki  specjalne: might, may, will,  konstrukcja : ‚used to’,  czasowniki policzalne/niepoliczalne – much,  many, enough, relative clauses: ‚who’,  ‚which’, ‚where’,rzeczowniki  stopniowanie przymiotników, użycie czasownika ‚like’, zastosowanie przedimków:  ‚a/an/the’ , strona bierna w czasach Past  Simple i Present Simple.

Z zakresu słownictwa i funkcji językowych :

czas wolny, rodzina  i jej członkowie, związki międzyludzkie, praca i jej rodzaje, czas spędzany poza domem, ciekawe miejsca do zwiedzania i  ich opis, odbieranie i przyjmowanie rozmowy telefonicznej, reguły panujące w szkole, różnica między ‚make’ i ‚do’ ,  rodzaje  i środki transportu,  pytanie o drogę i udzielanie odpowiedzi, zdrowie , choroby i jej objawy, jedzenie i produkty spożywcze, pieniądze i ich wydawanie, zakupy i upodobania, związek typu: czasownik + przyimek, czasowniki złożone, życie w mieście  i życie na wsi – ciekawe miejsca i ich opis; przyroda, środowisko  i ekologia; przestępczość/ karalność- alternatywne wyroki sądowe.

Literatura podstawowa :

1.Parsons, J., M. Duffy and N. Witherick, “Speakout 2nd Edition Students’ Book Pre-       Intermediate” Harlow: Pearson Education Limited, 2015.

  1. Parsons, J., M. Duffy and N. Witherick, “Speakout 2nd Edition Workbook Pre-Intermediate” Harlow: Pearson Education Limited, 2015

Literatura uzupełniajaca:

  1. Murphy R., English Grammar in Use. Cambridge, Cambridge UP, 1999.
  2. Siuda J., Gramatyka angielska a teorii i ćwiczeniach, Angloman, Katowice, cop. 2004.
  3. Murphy R. Essential Grammar in Use. Cambridge, Cambridge UP, 1999.

 

  1. poziom intermediate

Z zakresu słownictwa i funkcji językowych :

dwujęzyczność, nauka języka obcego, związki międzyludzkie, słownictwo związane z rozmową kwalifikacyjną, kolokacje z czasownikami „go”, „get”, „take” i „do”, gatunki filmów i programów telewizyjnych, przyimki czasu, słownictwo używane w wiadomościach radiowych, prasie i programach informacyjnych, słownictwo związane z organizacją pracy, idiomy związane z czasem i sytuacjami problematycznymi, nieporozumienie i sposoby radzenia sobie z nimi, cechy osobowościowe, słownictwo związane z pracą zawodową,  słownictwo związane z nowoczesną technologią, słowotwórstwo: tworzenie przymiotników, problemy i sposoby ich rozwiązanie, przymiotniki opisujące emocje, czasowniki frazowe, ważne wydarzenia życiowe, słownictwo związane z odnoszeniem sukcesu,  kwalifikacje i certyfikaty, rzeczowniki złożone (Compound nouns), przyjmowanie gości, Internet.

Z zakresu gramatyki:

budowa pytań w j.angielskim, użycie czasów Present Simple &Continuous oraz Past Simple & Continuous, Present Perfect vs Past Simple, użycie czasów gramatycznych w narracji, stopniowanie przymiotników, question tags, tryby warunkowe: Typ 0 & Typ 1, Typ 2, wyrażanie hipotetycznych sytuacji (would), Present Perfect vs Present Perfect Continuous, wyrażanie przyszłości (Present Continuous, be+going to, Future Simple, might, wyrażanie przymusu (must/have to/should), wyrażanie nawyków w przeszłości (used to/would) wyrażanie umiejętności,  rodzajniki określone i nieokreślone,  wyrażanie ilości z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Zdania podrzędne definiujące i niedefiniujące (Defining and non-defining relative clauses).

LITERATURA

1.’Speakout 2nd edition’ ( SB ) poziom intermediate, Antonia Clare and J.J. Wilson

2.’Speakout 2nd edition’ ( WB ) poziom intermediate, Antonia Clare, J.J Wilson and Stephanie Dimond-Bayir