Zagadnienia egzaminacyjne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Instytut Studiów Edukacyjnych

 

Kierunek: Pedagogika

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna (II rok, semestr IV)

Przedmiot: Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej

Egzaminator: mgr Beata Gawłowska

 

Zagadnienia

  1. Podstawowe pojęcia, założenia i terminologia pracy opiekuńczo- wychowawczej.
  2. Formy pracy opiekuńczo-wychowawczej.
  3. Rodzaje placówek opieki częściowej i całkowitej dla dzieci, młodzieży i osób starszych.
  4. Zasady procesu opiekuńczo –wychowawczego.
  5. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej.
  6. Postawy opiekuńcze i dyspozycje osobowościowe opiekuna-wychowawcy.

 

Literatura podstawowa

Brańka Z. (red.), Podmioty opieki i wychowania, Wyd. AP, Kraków 2002.

Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie tI,II, Wyd. UWM, Olsztyn 2006.

Dąbrowski Z., G. Gajewska, Metodologiczne problemy pedagogiki opiekuńczej, WSP, Zielona Góra  1995.

Gajewska G., A. Szczęsna, A. Doliński, Warsztat pracy pedagoga, PEKW „Gaja” Zielona Góra 2003.

Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka, Wyd. PEKW „Gaja”, Zielona Góra 2004.

Górnicza B., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Wyd. UO, Opole 2015.

Pilch T. (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo ŻAK Warszawa 2003

 

Literatura uzupełniająca

Dąbrowski Z., Kukliński F., Pedagogika opiekuńcza, historia, teoria, terminologia, UW, Olsztyn 2002.

Gurycka A., O sztuce wychowania, CODN, Warszawa 1997

Pyrzyk I., Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej, Wyd. WSH-E, Włocławek 2006.

Sałasiński M., Badziukiewicz, Vademecum pedagoga szkolnego, WSiP, Warszawa 2003.

Czasopisma pedagogiczne: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. Kwartalnik Pedagogiczny.