ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z PRZEDMIOTU

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

Kierunek: pedagogika

Specjalność: edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową terapia psychopedagogiczna/j. angielski

 1. Geneza rozwoju pedagogiki społecznej. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej.
 2. Środowisko wychowawcze jako podstawowe pojęcie pedagogiki społecznej. Typologizacja środowisk wychowawczych. Środowisko lokalne.
 3. Kierunki pracy pedagogicznej w środowisku.
 4. Główne formy pracy w środowisku – opieka, pomoc, wsparcie społeczne.
 5. Rodziny indywidualnego i społecznego ryzyka (patologiczna, niewydolna wychowawczo, jeszcze wydolna wychowawczo).
 6. Charakterystyka rodziny wzorowej i normalnej.
 7. Dziecko w rodzinie funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej.
 8. Agresja i przemoc w rodzinie, szkole – diagnoza, pomoc.
 9. Niezaradność życiowa, ubóstwo, bezdomność, dzieci ulicy jako współczesne zagrożenia życia człowieka. Diagnoza, formy pomocy.
 10. Metody pracy społeczno – wychowawczej w środowisku.
 11. Wolontariat-współczesny wizerunek, normy prawne.
 12. Stowarzyszenie społeczne – rola w aktywizacji społecznej w środowisku.
 13. Diagnoza sytuacji społecznej w grupie. Metody diagnozowania, analiza wyników.

 

Literatura podstawowa:

Janke A. (red.), Pedagogika rodziny u progu XXI wieku. Wyd. Akapit, Toruń 2004.

Janowski A., Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002.

Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. PWN, Warszawa 1980.

Kawula S. (red.), Pedagogika społeczna- dokonania, aktualności, perspektywy. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2003 i wydania następne.

Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Wyd. Marszałek, Toruń 2006.

Marynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Pilch T., Lepalczyk I. (red. ), Pedagogika społeczna, Wyd. Żak, Warszawa 1995.

Pilch T., Lalak D., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Wyd. Żak, Warszawa 1999.

Radziewicz – Winnicki A., Pedagogika społeczna. WAiP, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Brańka Z. (red.), Podmioty opieki i wychowania. Wyd. AP, Kraków 2002.

Kawula S., Studia z pedagogiki społecznej. Wyd. WSP w Olsztynie, Olsztyn 1996.

Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., Cyrańska E., Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy. Wyd. U.Ł., Łódź 1998.

Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., Urbaniak-Zając D. (red.), Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze. Wyd. Śląsk, Katowice 1998.

Przecławska A. (red.), Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań. Wyd. Żak, Warszawa 1996.

Radziewicz-Winnicki A. (red.), Pedagogika społeczna u schyłku XX wieku. Wyd. UŚ, Katowice 1992.

Radziewicz-Winnicki A. , Społeczeństwo w trakcie zmiany. GWP, Gdańsk 2005.

Winkler M., Pedagogika społeczna. GWP, Gdańsk 2009.

Wroczyński R., Pedagogika społeczna. PWN, Warszawa 1974.