Kierunek pedagogika

Przedmiot: psychologia wychowawcza i społeczna

Zagadnienia egzaminacyjne

  1. Psychologia społeczna jako dział psychologii. Badania w psychologii społecznej i ich interpretacja. Ważne eksperymenty w psychologii społecznej.
  2. Postawa i jej komponenty. Postawy oparte na poznaniu i emocjach. Siła i dostępność postawy.
  3. Dysonans poznawczy i jego konsekwencje. Zmiana postaw i komunikaty perswazyjne. Czynniki wpływające na skuteczność komunikatu.
  4. Informacyjny wpływ społeczny i jego mechanizm.
  5. Normatywny wpływ społeczny i jego mechanizm. Posłuszeństwo autorytetowi i jego uwarunkowania.
  6. Grupa społeczna i niespołeczna. Facylitacja społeczna i jej oddziaływanie. Próżniactwo społeczne. Deindywiduacja i jej konsekwencje.
  7. Poznanie społeczne. Schematy i ich oddziaływanie. Mechanizmy zmiany schematów i zjawisko samospełniającego się proroctwa.

Lektura:

Aronson, P., Akert, B., Wilson, C. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Wydawnictwo Zysk i sp, Poznań.