ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

PRZEDMIOT: ZINTEGROWANE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE

  1. Z zakresu słownictwa: hobbies and passions, unusual pastimes, autograph hunters, wildlife, animal rights, companions, working animals, fashion , the right look. Tekst na czytanie ze zrozumieniem
  2. Z akresu gramatyki : budowa pytań w j.angielskim, użycie czasów Present Simple &Continuous oraz Past Simple & Continuous, Present Perfect vs Past Simple, Present Perfect Continuous , Past Perfect ,użycie czasów gramatycznych w narracji, wyrażanie przyszłości (Present Continuous, be+going to, Future Simple, might, wyrażanie przymusu (must/have to/should), wyrażanie nawyków w przeszłości (used to/would), defining & non defining relative clauses
  • Z zakresu funkcji językowych : zwroty zczasownikiem ‚get’, uzupełnianie dialogów , parafrazowanie

Literatura postawowa:

1.Straightforward 2nd edition, upper intermediate, Student’s Book, Phillip Kerr&ceri Jones

2.Straightforward 2nd edition, upper intermediate, Work Book, Phillip Kerr&ceri Jones

Literatura uzupełniająca:

1.Murphy R., English Grammar in Use. Cambridge, Cambridge UP, 1999.

  1. Vince M., Macmillan English Grammar in Context, Intermediate, Macmillan Publishers Limited 2007.
  2. French, A & Nicoll, P. Effective Reading Upper Intermediate, Macmillan, Oxford, 2010.

4.Evans, V., J. Milton and J. Dooley, FCE Listening and Speaking Skills 1. Newbury: Express Publishing 2008

  1. Schoenberg, I.E. Speaking of Values, Conversation and Listening. New York: Pearson Education 2004