[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]Pytania egzaminacyjne z filozofii; Główne filozoficzne pytania i opis ich specyfiki. Buddyjskie pytanie o istotę cierpienia i wyzwolenie z cierpienia. Istota pytania o arche. Jońscy filozofowie...

czytaj dalej