%MINIFYHTMLe40f2c0fe853e91395336edfc581bc3b7%

Uwaga!

Zajęcia dla II roku języka angielskiego- grupa IV, z dnia 24.03.2018 (sobota) – wyjątkowo przesunięte zostają na piątek 23.03.2018 w godzinach od 17.55 do 19.25.