Informujemy, że zajęcia z mgr Grzegorzem Wachowskim w dniu 15-05-2017 r. nie odbędą się dla:

  • Pedagogiki- Edukacja elementarna- I rok- Kultura fizyczna z metodyką- termin odrobienia zajęć 16-05-2017 r g. 8-9.30 sala gimn.
  • gr.międzyinstytutowe- Wychowanie fizyczne (fakultety)- termin odrobienia zajęć- 17-05-2017 r. g. 14.10-15.40 sala gimn.