Zajęcia z przedmiotu „Geometria wykreślna” (grupa repetenci) z dr inż. arch. Jolantą Tofil z dnia 21.05.2018r. zostają przesunięte na dzień 28.05.2018r.