Zaliczenie poprawkowe – dr Dariusz Michta

15.02.2018 r. godz. 8.55 sala 325 – studenci tygodniowi
17.02.2018 r. godz. 12.40 sala 325 – studenci weekendowi