Zaliczenie poprawkowe – dr Joanna Wróblewska -Jachna  13.02.2018 r. od godz.11.00 do godz. 13.00 w sali 321