Zarządzenie nr 108/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne – proszę kliknąć, aby przeczytać dokument