Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne 2019-Z25a

2019-Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne – ZAŁĄCZNIK. 1