ZARZĄDZENIE NR 301/2012
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 11 czerwca 2012 r.
w sprawie opłat za dokumentację przebiegu studiów pobieranych przez Uczelnię