ZARZĄDZENIE NR 457/2015
w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
w roku akademickim 2015/2016