ZARZĄDZENIE NR 51/2018
REKTORA
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu