Egzamin poprawkowy (pisemny i ustny) z Praktycznej nauki języka angielskiego odbędzie się 14.02.2019 o godz. 11:00 w sali B 204