I oraz II rok

kier. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Z przyczyn losowych termin zaliczeń z „Historii sztuki” z Panią dr Barbarą Piechaczek

zostaje przesunięty na dzień 10.06.2016 (piątek)  godz. 15.00 w sali 334.