Informujemy, iż zajęcia z mgr Miłoszem Witkowskim na kierunku Turystyka i Rekreacja (II rok) odbywać będą się według poniższego:

  • animacja czasu wolnego- ćwiczenia z dn. 05-10-2017 r.- termin odrobienia 07-10-2017 r. (zajęcia terenowe)
  • promocja i profilaktyka zdrowia- wykład z dn. 05-10-2017 r.- termin odrobienia 07-10-2017 r. (zajęcia terenowe)